Behöver du en naprapat i Sollentuna?

Vissa besvär är något som måste behandlas av en naprapat. Är det kanske så att du känner av att du har smärta, stelhet eller nedsatt funktion i en eller flera kroppsdelar, så är det viktigt att söka rätt sorts hjälp. Det finns en bra naprapat Sollentuna du kan vända dig till om du bor där. Det en naprapat främst gör det är att behandla smärta och stelhet i muskler och i leder.

Det en naprapat alltid börjar med, det är att undersöka dig, för att sedan sätta en diagnos. Därefter sker behandling och rehabilitering.

Vad gör en naprapat?

För att bli en legitimerad naprapat, så krävs det att personen i fråga har gått fyra år på naprapatutbildningen vid Naprapathögskolan samt praktiserat ett år. Efter det kan man få legitimationen av Socialstyrelsen. En naprapat utför det som heter naprapati. Detta ord kommer från både tjeckiska ordet napravit som betyder att korrigera och det grekiska ordet pathos som betyder lidande. Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Så det en naprapat gör, det är helt enkelt att korrigera orsakerna till smärtan eller lidandet. Det genom att använda sina egna händer.

En naprapat har alltid en helhetssyn på kroppen och kroppens rörelseorgan. Han eller hon undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd så väl som nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. Det man använder är de egna händerna som man kan kombinera med olika manuella behandlingstekniker. Man kan till exempel använda ledspecifika behandlingstekniker så som manipulation och mobilisering och kombinera det med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

Ibland så kombineras de manuella behandlingsteknikerna med elektroterapi. Då till exempel TENS eller stötvågsbehandling. Andra former av behandlingar kan vara akupunktur, laser, tejpning, stötvågsbehandling, triggerpunktbehandling, massage och dry needling.

Vilka besvär kan en naprapat hjälpa dig med?

Naprapati är en metod som kan användas mot en mängd olika besvär. Det kan vara bra att gå till en naprapat i Sollentuna om det är så att du har besvär med nacke och skuldror. Detta innebär ofta smärta, värk samt att det även kan ge en nedsatt funktion i din kropp. Orsaken bakom kan vara att du sitter fel på jobbet eller att du har en långvarig ensidig belastning.

En naprapat kan även hjälpa dig som ofta drabbas av spänningshuvudvärk. Då tar naprapaten redan på grundorsaken till din huvudvärk.

Tennisarmbåge är även det något som du kan få hjälp med. Detta kan uppstå på grund av överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen. Det i sin tur uppstår på grund av upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar.

Övriga saker en naprapat kan ge dig behandling för är bland annat migrän, besvär med axlarna, ländryggsproblem, musarm och ryggskott. Du kan även få hjälp med knäbesvär, ischiasproblem, löparknä, diskbråck med mera.

Behandlingen du får av en naprapat är primärt för att din smärta ska minska samt för att din kropp ska få tillbaka sina naturliga funktioner. Bakomliggande orsaker är en stor del av behandlingen.