Finns det myggfångare som fungerar?

Vill du hålla myggen borta? Då ska du använda dig av en myggfångare som skrämmer bort både mygg och andra irriterande insekter, men finns dessa myggfångare? Det är klart det finns. Ett av de vanligaste är så kallade mygg och insektslampor som effektivt lockar till sig de oönskade insekterna. Vi berättar mer om myggfångare som fungerar och hur du placerar dem.

När ska jag börja använda myggfångare

Det finns olika modeller av myggfångare men generellt gäller att dessa är en slags maskin eller lampa som fångar myggen. Mygg- och knottäggen börjar kläckas när temperaturen håller sig stadigt över 10 grader. Ju varmare desto mer aktiva blir myggen och knotten och strax över 20 grader är den mest ideala temperaturen för dem. Ju tidigare på våren man ställer ut sin maskin eller lampa desto bättre. Förslagsvis mot slutet på april eller tidigt i maj.

Hur ska jag placera myggfångaren?

Tänk efter lite hur myggor rör sig och var de är som mest aktiva i ditt hem, dvs. skugga, stillastående vatten, vind och höjd är några saker att tänka på. Oftast har du någon specifik plats du vill skydda, exempelvis en uteplats, några vädringsfönster som är öppna på natten eller dylikt. Det är då en bra idé att placera myggfångarenen bit från platsen du vill skydda. Intervallet i meter beror lite på maskinens täckningsradie, se alltid till att platsen som ska skyddas är inom maskinens radie.

Vind vill du helst undvika. Myggor har lättare att hitta sitt byte när det är vindstilla, detsamma gäller att hitta till myggmaskinen. Därför är det bra att hitta en plats som är skyddad mot vind. Myggor trivs bäst på skuggiga platser, därmed är chanserna större att fånga mest mygg just där. Den naturliga flyghöjden för myggor är ca. 0,5-1,5 meter över marknivå. Maskinen syns bättre för myggorna ju högre upp den kommer.

Lycka till!