Öka IT-säkerheten på arbetsplatsen med dessa tips

Antalet cyberattacker som svenska företag utsätts för ökar för varje år som går. Dessa attacker kan i sin tur orsaka förödande konsekvenser för verksamheten, liten som stor. Förutom att personliga uppgifter riskerar hamna i fel händer skadar cyberattacker också företagets rykte. Därför är det viktigare än någonsin att förstärka IT-säkerheten på arbetsplatsen och hålla sig undan cyberbrottslingarnas illdåd.

 

Nedan följer en lista över tips du kan dra nytta av för att öka säkerheten på arbetsplatsen till förmån för både den interna och externa delen av företaget.

Ha en IT-ansvarig på plats eller ta hjälp av konsulter

Även om det är viktigt att se till att alla medarbetare är utbildade i internetsäkerhet, är det idag nästintill oundvikligt att ha en expert som ansvarar för IT-säkerheten på arbetsplatsen. I ett större företag kan det vara värt att ha en som är ansvarig för allt som har med IT-frågor att göra. På så sätt minimerar ni risken för att utsättas för en cyberattack till att börja med och kan känna er trygga med att IT-miljön på arbetsplatsen är säker.

 

På mindre arbetsplatser, där det helt enkelt inte finns en budget som tillåter att ni anställer en IT-expert, kan ni istället ta hjälp av en skicklig säkerhetskonsult med expertis inom området. Då kan ni förvänta er en tryggare arbetsplats genom ett systematiskt säkerhetsarbete som minskar risken för att verksamheten utsätts för cyberattacker.

Se till att anställda som arbetar hemifrån använder en VPN

Om du erbjuder dina medarbetare möjligheten att jobba hemifrån, som blivit allt mer önskvärt sedan pandemin, bör du se till att de använder sig av en VPN under arbetstimmarna. VPN står för virtuellt privat nätverk och innebär att en säker förbindelse genom en krypterad tunnel skapas, vilket innebär att all internetaktivitet är anonym. VPN:s kan också upptäcka virus och skadliga programvaror innan det är för sent och därmed försäkrar de tryggt hemarbete för dina anställda och företaget som stort.

Uppdatera alla programvaror regelbundet

En dator med föråldrade programvaror löper extra stor risk för att bli utsatta för cyberkriminellas gärningar. Därför är det av största vikt att uppdatera alla programvaror på alla enheter som arbetsplatsen använder regelbundet. Många programvaror uppdaterar sig själva, men för att slippa råka illa ut bara på grund av en liten miss är det viktigt att från och till säkra att alla program är uppdaterade. Ett tips är att sätta ett kryss i kalendern när det är dags för uppdatering och se till att få det gjort då.

Få alla anställda med på tåget

Om inte dina medarbetare förstår vikten av en fullgod IT-strategi är risken för att drabbas av en cyberattack större. Även om det finns en IT-expert på plats kommer det inte att göra stor skillnad om medarbetarna inte förstår vikten av att navigera säkert på nätet eller inte vet när det är dags att slå larm om potentiellt dataintrång. Därför är det viktigt att alla på arbetsplatsen blir utbildade om vad som gäller och vilka åtgärder de behöver vidta för att arbeta på ett IT-säkert sätt. Ta inte sunt förnuft för givet!