Olika valmöjligheter om man vill läsa en distanskurs

Att läsa en distanskurs kan vara det perfekta sättet att skola om sig mitt i livet. Oavsett om du känner att du har kört fast i ditt yrke och inte får ut särskilt mycket glädje av det, eller vill krydda dina nuvarande kompetenser med lite ny kunskap kan en distanskurs eller distansutbildning passa som handen i handsken. 

 

Ja att läsa på distans har varit en möjlighet under en lång tid, men med internet och datorernas intåg så har det blivit allt mer populärt att läsa på distans. Idag så finns det primärt två olika sätt att läsa en distanskurs: Universitet och fristående utbildare. Idag så erbjuder alla Sveriges stora universitet och högskolor någon sorts form av distansutbildning medans fristående utbildare såsom Distansinstitutet och deras utbildning till projektledare, HR, receptionist 

Fördelarna med att läsa en distanskurs 

Fördelarna med att läsa en distanskurs är många. Först och främst så möjliggör det utbildning för många som annars inte hade haft möjlighet att utbilda sig. Långt ifrån alla svenskar bor inom pendlingsavstånd till ett universitet eller högskola och en distansutbildning kan då vara ett sätt att utbilda sig utan att behöva slita upp sina rötter och flytta till en ny stad för att kunna utbilda sig. 


Detta gör ofta att man kan behålla sitt jobb och samtidigt få livspusslet att gå ihop. Självklart så är det också många som väljer att börja plugga på heltid och därför går på CSN under tiden som utbildningen löper. Här får man själv sätta sig ner och fundera kring vad som passar bäst för ens egen situation. 

Universitet 

Att läsa en distanskurs på ett universitet är för många den enda möjligheten att få en universitetsutbildning. Självklart så kan man inte läsa alla kurser som universitetet erbjuder och många av de mest praktiska ämnena eller de mest avancerade programmen erbjuds inte på distans. Precis som kurser som läses på plats så ansöker man till dessa kurser genom att klicka sig in på antagning.se för att sedan söka med sina gymnasiebetyg eller med högskoleprovet. 

 

Universitetets distanskurser för med sig för och nackdelar. Den största fördelen är att man ofta kan läsa mer avancerade ämnen, men dessa är i regel mer humanistiska och teoretiska än någonting annat. Den största nackdelen är att dessa kurser i regel följer ett traditionellt universitetsschema vilket innebär seminarier och föreläsningar under dagtid.  

Fristående utbildare 

 

Fristående utbildare såsom exempelvis Distansinstitutet för med sig en rad fördelar för den som känner sig intresserad av att utbilda sig. Den största fördelen är att man kan välja sitt schema helt fritt. Man tar del av undervisningen när det passar en själv och kan därför anpassa den runt sitt liv istället för tvärtom. 

 

Fristående utbildare fokuserar ofta på mer praktiska utbildningar som direkt kan appliceras på ett CV och i jobbsökande. Istället för mer teoretiska ämnen så kan dessa utbildningar oftast appliceras mer eller mindre direkt för att man sedan ska kunna använda det i sitt jobbsökande eller för att ta en ny roll på sin nuvarande arbetsplats.