Sjukhussängen är mer än en säng

Det finns många olika typer av vårdhjälpmedel. Några av de vanligaste är sjukhussängar, rullatorer och rullstolar.

Inom hälso- och sjukvården finns det många olika typer av sängar för patienterna. Vissa patienter har diagnoser som gör att de måste ligga i sängen under en viss tid. Dessa patienter behöver en säng som passar deras behov och som kan hjälpa dem att ta sig ur sängen på ett säkert sätt. För att underlätta detta är sjukhussängar utformade med många funktioner som gör det lättare för patienten och vårdpersonalen som hjälper dem. Dessa funktioner omfattar bland annat följande:

  • En förhöjd höjd så att de enkelt kan sitta upp eller ligga ner när det behövs.
  • En bred yta på ryggplattan som de kan vila huvudet på när de sitter upprätt eller ligger platt på ryggen utan att huvudet faller åt det ena eller andra hållet om det placeras direkt ovanpå den i stället (denna kuddfunktion bör aldrig användas om du tror att du kan ha problem med nacken).

En sjukhussäng kan lutas för att underlätta förflyttning.

En sjukhussäng är utformad för säkerhet och komfort.

För att tillgodose dessa två behov är sjukhussängar ofta utrustade med olika funktioner för att garantera patientens säkerhet och stöd för kroppen. Några av de vanligaste funktionerna är följande:

  • Ett reservlarmssystem som ljuder om tryck läggs på patientens rygg eller höfter på ett sätt som kan orsaka skada (t.ex. genom att falla ur sängen).
  • Ett justerbart sängryggstöd som kan lutas bakåt eller framåt beroende på hur mycket hjälp patienten behöver för att resa sig upp eller lägga sig ner.
  • En mekanisk lutning som gör att du eller din närstående kan lyfta dig själv till en upprätt position utan att behöva kalla någon annan på hjälp varje gång du vill göra något i hemmet – även om det bara innebär att sätta sig vid middagsbordet!

Sjukhussängar är en viktig del av patientens välbefinnande.

Som sjuksköterska på akutmottagningen avgörs patientens välbefinnande av mer än bara deras medicinska tillstånd. Sjukhussängen de ligger i kan också spela en stor roll för hur de mår och återhämtar sig. Sjukhussängar är en av de viktigaste utrustningsdelarna i alla vårdinrättningar, men de finns i flera olika stilar och med olika funktioner beroende på deras avsedda användning. Vissa sängar är till exempel utformade för patienter som behöver hjälp att röra sig medan andra är avsedda att hålla dem nere tills de läker tillräckligt för att lämna sjukhuset helt på egna ben – och ibland till och med innan dess!