Svetsrobot gör svetsningen effektiv

Det är generellt brist på kvalificerade svetsare idag. Detta är ett stort kapacitetsproblem för företag som växer. För att hantera detta går många företag över till automatisering, vilket är både tids- och resurskrävande. En svetsrobot fungerar som en hjälpande hand i din produktion och den kräver egentligen endast en medarbetare som matar den med komponenter som ska svetsas. Vi berättar mer om svetsrobot som ditt effektiva redskap i verksamheten.

Vad är en svetsrobot?

Det finns lite olika alternativ idag till automatiserad svetsning. Du kan exempelvis välja mellan en VWCO-svetsrobot, en komplett svetsrobotcell eller en svetsrobot i en högre men liknande prisklass. Dessa har olika egenskaper samt för- och nackdelar. Svetsrobot är ofta en lättprogrammerad svetsrobot utformad för att arbeta tillsammans med människor på en delad arbetsyta. Typiska egenskaper är mjuka kanter och begränsningar för hastighet och styrka.

Fördelar med svetsrobot

Förutom att robotar har blivit billigare med tiden är de dessutom billigare än mänsklig arbetskraft i ett längre perspektiv. Men det finns även situationer där en mänsklig svetsare är att föredra. För vissa specifika svetsningsarbeten såsom enstaka arbetsuppgifter eller där en serie moment krävs som är svåra att förutsäga kan en mänsklig svetsare vara ett bättre alternativ eftersom programmering av en robot för att utföra en mycket speciell uppgift en gång eller mycket sällan i regel är för tidskrävande för att vara värt mödan. Det innebär att robotar och människor tenderar att utföra olika slags svetsarbeten. Robotar används för att avlasta mänskliga svetsare från tunga, krävande och monotona arbetsuppgifter. När det gäller enformiga svetsarbeten är robotar däremot mycket effektiv och exakta. De kan även underlätta arbetet med att skala upp produktionen.

Lönsam investering

Robotsvetsning kan ses som en investering. Tanken är att man ska kunna förbättra produktionen och utöka den då man kan jobba snabbare och effektivare. Men här krävs det förstås att man har en plan som stämmer väl överens med verkligheten. Det gäller ju att man verkligen får den önskade utvecklingen och att man har det underlag som krävs för att genast komma igång med robotproduktionen. Det kan vara klokt att rådgöra med de som jobbar professionellt med att sälja och finansiera robotsvetsar och robotceller. Det här ger en klarare bild av vad man kan förvänta sig och om det kommer att bli det lönt att investera i de nya verktygen. Man bör veta hur lång tid det kan tänkas ta innan man ser vinster med investeringen så att man kan avgöra om investeringen blir väl värd eller om den kanske är en onödig risk. Det finns goda anledningar till att lägga om till robotsvetsning och en av de främsta är att man på detta sätt får en effektivare produktion med bättre resultat. Svetsare behövs fortfarande men de får en ny roll och det är något som kan påverka arbetsplatsen på ett mycket positivt vis. Att få programmera robotar och tillverka kan leda till att man upplever ett större ansvar på jobbet vilket också påverkar produktionen på ett bra sätt.

Lycka till!