Vad är egentligen en städmaskin?

När man talar om en städmaskin, så innebär det inte en enda specifik maskin, utan det är mer av ett samlingsbegrepp som omfattar olika sorters maskiner. Det finns idag många varianter av städmaskiner som kan används på olika sätt. Oftast så är det städföretag och lokalvårdare som använder sig av sådana. Det för att slippa använda sig av en manuell mopp för att torka golv eller för att slippa att jobba på ett sätt som inte är ergonomiskt.

En städmaskin är oftast konstruerad på ett sätt så att de kan klara av att städa av större ytor. Främst är det golv av olika slag som kan städas, med skurmaskiner, kombiskurmaskiner, våtsugar, dammsugare med mera.

Olika varianter av städmaskiner

Det finns idag många varianter av städmaskiner. Det finns de företag som hyr ut samt säljer dem. En vanlig städmaskin är en så kallad mattvätt. Den kan ofta då med vattenånga tvätta mattorna där de ligger. Särskilt bra för stora mattor som är svåra att skicka iväg på tvätt.

En annan variant av städmaskin är kombiskurmaskin. Den kan användas till stora ytor för att göra rent dem på flera sätt. Det brukar finnas del en borste, så att ytan sopas rent samt att det även finns så att man kan skura av stora golv. Det passar ofta bra att använda denna variant av städmaskin i offentliga lokaler, korridorer med mera. Det är lätt att använda den med, då man bara behöver gå bakom den och styra den dit den ska.

Det finns även åkbara kombiskurmaskiner, som man sitter på, så som en åkgräsklippare. Perfekt om det är riktigt stora ytor som måste städas.

Hitta rätt städmaskin för dig

Om det är så att du har behov av städmaskiner, så är det bra att bestämma dig för om du ska hyra, eller om du ska köpa. Hos Combiclean kan du göra båda delar.