Välj rätt lagerhylla

En lagerhylla har många användningsområden. Dels är det ju vanligt att se lagerhyllor på just olika lager, dels är det en hylla som även kan användas i det privata hemmet på olika sätt. En lagerhylla för bra lagerinredning är smart att satsa på. Men vad som är rätt, det beror på ett visst antal faktorer. En bra lagerhylla är den som ger dig rätt kvalitet samt att den har den funktion den behöver för ditt ändamål.

Vad ska lagras?

För att välja rätt lagerhylla så är det bra att ställa frågan, vad ska lagras. Är det små artiklar, stora kartonger, tunga metallkomponenter eller lättare gods? Det är bra att tänka på att måtten på hyllplanen, de bör klara av att rymma det du ska lagra. Det utan att det sticker ut eller att de inte klarar av tyngden.

Ska du lagra små delar så kan det vara bra att satsa på lagerhyllor med avdelare, eller med smarta lådor.

Är det ett måste att kunna förändra hyllan?

Det lagringsbehov du har idag den kan ju förändras. Det kan vara smart att satsa på en lagerhylla som har ett brett tillbehörsprogram. Det eftersom de är bra mycket enklare att förändra. Fundera även på hur hyllan i sig monteras samt om det är enkelt att flytta på den eller inte.

I vilken miljö ska hyllan stå?

Ska lagerhyllan stå på en plats där kunder vistas, så kan det vara bra att ha ett snyggare alternativ av en lagerhylla. Då kan det vara bra med en lackerad hylla. Behöver den stå i tuffare miljöer, så kan det passa bra med en galvaniserad hylla.

Montering och säkerhetskrav

För att lagerhyllorna inte ska välta, så kan det vara bra att bulta fast den i golvet. Finns det risk att gods kan ramla ner, komplettera med en raskant eller med en heltäckande ryggplåt